In the name of Allah,

the Most Beneficent, the Most Merciful

Welcome to MTO Islam Website

MTO Islam Website

35. Íme! Megbékélü férfiak és nük, hívü férfiak és nük, magukat alávetü férfiak és nük, igaz férfiak és nük, állhatatos férfiak és nük, alázatos férfiak és nük, alamizsnaadó férfiak és nük, böjtöt megtartó férfiak és nük, erényüket megörzü férfiak és nük, s Allahra sokat emlékezü férfiak és nük – Allah elükészítette nékik a megbocsájtást, s a hatalmas bért.
36. S nem lehet a hívü férfiúnak, sem a hívü nünek midön ha Allah és az Ő Hírnöke elrendelé a parancsolást, hogy legyen nékik haszonigényük az ü parancsolásukból. S ki fellázad Allah és az Ő Hírnöke ellen, hát bizony az nyilvánvaló eltévelyedéssel tévelyedett el.


Korán, 33:35-36

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!