Az Iszlám

Az Iszlám a hetedik század elején bukkant fel, mint Ábrahám családjának utolsó vonala. Az Iszlám üzenete kinyilvánításra került Szent Mohamed Prófétának (a béke benne lakozik) több mint 1400 esztendeje. A Szent Korán Isten lelkesítü Szava, amely Mohamed Prófétán keresztül került kinyilvánításra.

Az Iszlám kifejezés a Salam szóból származik, amelynek jelentése "béke" és Allahnak való "alávetettség". Az Allah név irodalmi jelentése "az Isten". Nem egy isten, hanem az egyetlen: az Isten.1

Mohamed Próféta (pbuh) iránymutatást nyújt arra vonatkozólag, hogyan tudja megismerni az egyén valaki igazságát Önmaga által, amely elvezeti Isten megismeréséhez. Ennek az állapotnak az eléréséhez, az egyénnek meg kell ismernie, és alá kell vetnie magát az Egység (Tawheed) eredeti elvének, amely az egész létet irányítja.

Tawheed arra az elvre utal, amely szerint a világegyetemben minden mindennel összefügg egy összefüggü egészben, valamint hogy ez az egység elkerülhetetlen eredménye az Alapvetü Egységének, mindenek Alkotójának, akire a muszlinok úgy tekintenek, mint Allahra, és akit a keresztények Istennek hívnak.2

Az alávetésnek köszönhetü, hogy az egyén cselekedetei a tudáson és a bölcsességen fognak alapulni, nem pedig a tudatlanságon, a babonákon vagy a vak hiten. Sajnos sokan azt hiszik, hogy az alávetettség azt jelenti, hogy behódolunk valakinek. Ez azonban hamis, mint ahogyan a vak hit is és ezért nem is méltó az emberi lét magasztosságára, ahogyan azt Isten elrendelte.

Amir-al Mo’menin Ali, a vezetü fény az emberiség számára, szavai bizonyítják ezt az eredeti és szent célt:

Az Iszlám alávetettség, az alávetettség pedig maga a stabilitás és az állandóság a Lét igaz valóságában.3

Az alávetettség az Iszlám életereje a dinamikus fejlüdés és fordulatok miatt, amelyek a hívü szívének központjában helyezkednek el, ahol minden babona az elválásról és a kettüsségrül megszűnik létezni és alakot önt az Isten Egysége (Tawheed), az Iszlám elsü elve.

A megtisztulás ezen állapotában, a tudás folyama fog áramlani Salik szívébül az ajkaikra, és megláthatja mindazt, amit a szem addig nem láthatott, a fül nem hallhatott, sem pedig bármely emberi szív nem tanúsíthatott, és megismerheti az attribútumok manifesztálódásának tiszta valóságát. Bármikor, amikor Isten óhajtja szolgáinak jólétét, kinyitja szívének szemét, és teljesíti az utazás során (solouk) az Ő utasításait, amely által beborítja üt az Ő kegyelmének áldása és az Ő nagylelkűsége megtartja és vezeti üt.."4


_____________________________
Referenciák:
1- Houston Smith, World's Religions (Harper San Francisco, 1986) p.146
2- Robert Dickson Crane, Understanding Islam: Perils and Prospects, Lecture-Part II. p.7
3- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (M.T.O. Publications®, Riverside CA, 2002) p.166
4- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) p.4

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!