In the name of Allah,

the Most Beneficent, the Most Merciful

Welcome to MTO Islam Website

MTO Islam Website

Müslüman erkek ve kadınlar, mü’min erkek ve kadınlar, ibadete devam eden erkek ve kadınlar, sadık erkek ve kadınlar, sabreden erkek ve kadınlar, sadaka veren erkek ve kadınlar, oruç tutan erkek ve kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkeklerle kadınlar, Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.
Allah ve Peygamber bir işe hüküm verdiği zaman mümin bir erkekle mümin bir kadın için kendi işlerinden dolayı Allah’ın ve Peygamberinin hükmüne aykırı olanı seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne isyan ederse muhakkak ki açık bir sapıklık etmiş olur.


Kur'an, 33:35-36

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!