İslam

İslam 7. Yüzyılın ilk yarısında Hz. İbrahim'in gelenek ve vahiylerinin devamı ve en son mertebesi olarak ortaya çıkmıştır. İslam'ın mesajı Hz. Muhammet'e (s.a.v.) 1400 yıl önce tebliğ edilmiştir. Yüce Kur'an, Allah'ın sözlerini Peygamber aracılığıyla söylediği ilham veren sözlerdir.

İslam kelimesi selam kelimesinden türetilmiştir ve barış ve Allah'a teslimiyet anlamını taşır.  "Allah" demek, bir Allah demek değildir, Allah demektir. Çünkü zaten Allah bir tanedir. Allah.1

Hz. Muhammet (Fsmi) insanın gerçek kendini bu yolla da Allah'ı nasıl tanıyabileceğini bildirmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek için bütün evrene hakim olan Tevhit'in ana prensıplerini tanımak ve ona uymak yani teslim olmak gerekir.

"Tevhit" evrende herşeyin birbirine bağıntılı bir bütün olması kanununa dayanır. Bu birlik, mutlak vücudun kaçınılmaz sonucu ve Müslümanların Allah, Hıristiyanların Gott adını verdıği Yaratıcı'dır.2

Teslimiyet sayesinde davranışlarımız bilgelik ve bilgiye dayanan davranışlar haline gelir ve yoksayma (inkar), batıl inanç ve körükörüne inanma yok olur. Maalesef birçok kişi teslimiyetin birine teslim olma olduğunu zannetmektedir. Bu yanlıştır, çünkü bu körükörüne inanmadır ve körükörüne inanma Allah tarafından insana verilmiş olan değere uymaz. 

Emir-ül Mü'minin Hz. Ali, İnsanlığın ışığı bu temel ve kutsal amacı tasdik ederek şöyle demiştir:

İslam demek teslimiyet demektir, teslimiyet de mutlak varlıkta sabitlik ve değişmezlik demektir.3

Teslimiyet, İslam'ın yaşama gücüdür. Bu güç de, dinamik gelişme ve değişme gücünün kaynağını, inananan kişinin kalbindeki merkezden alır.  Bu merkezde sınırlar, ayrılıklar ve düalizm yoktur ve İslam'ın ilk prensibi olan Tevhit kendini gösterir.

"Bu arınmış hal demektir ve bu halde bilginin nehirleri salekin (arayıcı) dudaklarına dökülür. Bu halde yaşadığı şeyleri daha önce hiç bir göz görmemiş, duyduğu şeyleri daha önce bir kulak duymamış ve hiç bir kalp yaşamamıştır. Perdelerin kalkmasıyla her şeyi var olduğu şekliyle pratikte tecrübe edecektir. Allah eğer kulunun mutluluğunu dilerse onun kalp gözünü açar. Bu gezide (sülük) onun isteklerini yerine getirip, salek'i lütuflarıyla çevreleyerek rahmetiyle kılavuzluk edecektir."4


_____________________________
Referanslar
1- Houston Smith, World's Religions (Harper San Francisco, 1986) p.146
2- Robert Dickson Crane, Understanding Islam: Perils and Prospects, Lecture-Part II. p.7
3- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (M.T.O. Publications®, Riverside CA, 2002) p.166
4- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) p.4

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!