Namaz

„İbadet eden kişi göklerin kapısını çalar. Gerçekten o ancak çalanlara açılır."
Hazreti Muhammet (s.a.v)

„Akşam namazı (Maghrib) çekirdeğin ekilmesi, yatsı namazı (İsha) karanlık ve gizlilik içinde çekirdeğin kök salması, sabah namazı (Subh) ilk filizlerin yeryüzüne çıkması, öğlen namazı (Zuhr) gövdenin ve yaprakların oluşması ve ikindi (Asr) namazı ise ağacın meyvesini verdiği teslimiyet halidir ve her kim ikindi namazını ihmal ederse ailesine ve mülküne zarar verir, denmiştir."1

Namaz veya dua İslam'ın ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v)'in öğretisinin en önemli unsurudur. Traktat Al-Salat, adlı eserinde Hazreti Şah Maksud Sadık Anga şöyle anlatmaktadır:

„Ey Sevgili, Dinin temel kurallarını senin disiplinin ve çabaların belirler. Kutsal İslam'ın temel kurallarını tanıdıktan sonra, bu prensipleri gerçekleştirebilmen için yapacağın en önemli görev namazdır. Namaz imanlı bir kişinin adaletli davranışının gerçeğidir. Çünkü alt düzeydeki ruhun ilahi ruha dönüşmesi için mecburidir. Ve iman eden kişiyi Allah'ın rahmetine nail olmaya layık hale getirir.

Namaz çok önemlidir ve yüce bir anlam taşımaktadır ve 'dinin direği' olarak da tanımlanmaktadır.  Ve gerçekte de İslam'ın ve imanın çekirdeğidir."2


_____________________________
Referanslar
1. Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Salât, the reality of Prayer in Islam, M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Riverside, CA, USA, 1998, p.20.
2. Ibid, p.1.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!