In the name of Allah,

the Most Beneficent, the Most Merciful

Welcome to MTO Islam Website

MTO Islam Website

[35] Til alle muslimer, alle troende, alle fromme mænd og kvinder, alle oprigtige mænd og kvinder, alle tålmodige mænd og kvinder, alle som frygter Gud, alle som giver almisse, alle som faster, alle som er kyske, alle som ofte ihukommer Herrens Navn, til alle dem har Gud beredt tilgivelse og en ypperlig belønning.
[36] Det tilkommer ingen troende at følge sit eget valg i en sag, hvor Gud og Hans Profet har besluttet noget andet. Den, der ikke adlyder Gud og Hans Profet, er helt åbenlyst i vildfarelse.


Koran, 33:35-36

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!