Islam

Islam opstod i de første årtier i det syvende århundrede som sidste skud på stammen af åbenbarede religioner i Abrahams slægt. Islams budskab blev åbenbaret for den Hellige Profet Muhammed (fred være med ham) for over 1400 år siden. Den hellige Koran er Guds inspirerede ord, som blev fortalt gennem Profeten Muhammed.

Ordet Islam stammer fra Salam, som betyder "fred" og "hengivelse" til Allah. Allah betyder helt bogstaveligt "Guden". Ikke en gud, fordi der kun er én: Guden.1

Profeten Muhammed (fred være med ham) gav retningslinjer om, hvordan man kan erkende ens sande Selv, en viden som fører til erkendelse af Gud. For at nå dette stadium, skal man erkende og hengive sig til det virkelige princip for Enhed (Tovheed), som styrer hele tilværelsen.

"Tovheed henviser til princippet om, at alt i universet står i indre forbindelse med alt andet i en sammenhængende helhed, og at denne helhed er det uundgåelige resultat af den Endelige Enhed, Skaberen af alt, som muslimerne henviser til som Allah og som de kristne kalder Gud."2

Det er gennem hengivelse at ens handlinger vil blive baseret på kendskab og visdom, og ikke på uvidenhed, overtro eller blind tro. Desværre tror mange, at det at være hengiven betyder at være undergiven. Det er forkert, da det er blind tro og derfor ikke værdigt for menneskets værdi, sådan som Gud har skabt det.

Amir-al Mo’menin Alis ord, menneskehedens ledende lys, bevidner dette oprigtige og hellige mål:

Islam er hengivelse, og hengivelse er stabilitet og bestandighed Tilværelsens sande realitet.3

Hengivelse er livskraften i Islam på grund af den dynamiske udvikling og omvæltning, som finder sted i den troendes hjerte, hvor alle adskillelsens og dualitetens grænser ophører og hvor Guds Enhed (Tovheed) opstår. Denne Enhed er Islams første princip.

I denne tilstand af oprigtighed vil visdommens kilder strømme fra den spirituelle søgendes hjerte til hans læber, og han vil se, hvad intet øje har set, hvad intet øre har hørt, hvad intet menneskehjerte har været vidne til. Han vil klart erkende virkeligheden af de guddommelige egenskabers tilkendegivelse. Når Gud ønsker Sin tjeners vel, vil Han åbne øjet i hans hjerte, og på vejen vil Han opfylde Hans befaling og omslutte ham i Hans Nådes Velsignelser og støtte og lede ham i kraft af Hans Storsind."4


_____________________________
Henvisninger:
1- Houston Smith, World's Religions (Harper San Francisco, 1986) p.146
2- Robert Dickson Crane, Understanding Islam: Perils and Prospects, Lecture-Part II. p.7
3- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (M.T.O. Publications®, Riverside CA, 2002) p.166
4- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) p.4

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!