Principper for Islam
De primære og de sekundære principper

Islams budskab fremstår gennem religionens fem primære principper (Usool-ud Din /Osool-e Din)

 • Guds enhed (Tawheed)

 • Muhammeds profeti (Nabovvat/ Nubuwwah)

 • Opstandelse (Ma’ad)

 • Balance og retfærdighed (Adl)

 • Spirituel leder (Imamat /Imamah)

Religionens fem primære principper bygger på disciplin og anstrengelse. Efter den indre erkendelse af Islams hellige principper følger religionens sekundære principper (Furoo-ed Din/ Foroo-e Din), hvor det erkendte bliver udøvet.

 • Salat --- "Bøn" - Sige fem daglige bønner
 • Sawm --- "Faste" - Faste i Ramadan måneden
 • Khums --- "En femtedel" – Give en femtedel af sine ressourcer til gode formål
 • Zakat --- Tazkieh- "Renselse" af selvet, sine gerninger og rigdom (ved at give til fattige)
 • Hajj --- "Pilgrimsrejse" - Tage på pilgrimsrejse
 • Jihad --- "Bestræbelse " – Bestræbe sig på at opnå erkendelse
 • Amr-Bil-Ma'roof, Nahya-Anil-Munkar – Påbyde sig selv at følge kundskab, vogte sig for uvidenhed

Sufier har talt om den trefoldige betydning af Islams læresætninger. Hazrat Jalaleddin Ali Mir Abolfazl Angha har skrevet med henvisning til et citat af Sheikh Najmeddin Kobra:

"Sufisme består af tre stadier: shariat (tradition), tarighat (hjertets vej) og haghighat (hjertets tilstand). Shariat er ligesom skibet, tarighat som havet og haghighat som skatten. Hvem der ønsker skatten, skal derfor gå om bord, sejle ud på havet og finde skatten. Hvem der ikke adlyder denne ordre, vil ikke nå frem. Den første pligt for Salek (sandhedssøgeren) er således at overholde shariat. Shariat er tilslutning til, hvad Gud og Hans Profet (fred være med ham) og hans disciple har betegnet som tvætning, faste, næstekærlighed, pilgrimsrejse, afholdelse fra det onde og andre tilskyndende eller indskrænkende pligter ved at følge de lærdes definition af virkelighed. Tarighat bygger på renselse og alt hvad der bringer dig nærmere til din Herre, såsom at give afkald på rang og tilfredsstillelse. Men haghighat er at nå målet og bevidne om det Guddommelige Lys."1

"Amir-al-Mo’menin Ali (fred være med ham) har sagt: "Shariat er at tjene Ham med vished. Tarighat er tilstedeværelse i Ham med vished. Og haghighat er at bevidne om Ham med vished." Ordet Salat (bøn) betyder bogstavelig talt "kald" og at bede er at søge nærhed til Gud. Imam Jafar Sadegh (fred være med ham) har sagt, at Salat (bøn) omfatter denne trefoldige betydning: Tjeneste er shariat, Nærhed er tarighat, og Forening er haghighat."1

I virkeligheden har alle principper denne trefoldige betydning. For eksempel betyder faste ifølge shariat afholdelhed fra mad og drikke, men ifølge tarighat betyder faste afholdenhed fra sindets illusioner og fuldkommen hengivelse til Herrens kærlighed. Pilgrimsrejse ifølge shariat er at besøge Allahs Hus, ifølge tarighat er det at bevidne om Allahs tilstedeværelse, og ifølge haghighat er pilgrimsrejse selvets absolutte tilintetgørelse i Allah.

"Når Salek (sandhedssøgeren) har fuldt ud tilsluttet sig det ovennævnte, har han nået den højeste grad af hengivelse og tjeneste for Gud, hans ord og gerninger vil blive styrket af det Guddommelige Lys og han vil blive velsignet. Som den Almægtige har lovet"1

"Gud beskytter de troende. Fra mørkets dybde vil Han lede dem frem i Lyset" Koranen (2:257).


_____________________________
Henvisninger:
1. Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, M.T.O. Shahmaghsoudi Publication®, Verdugo City, CA, USA, 1991.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!