In the name of Allah,

the Most Beneficent, the Most Merciful

Welcome to MTO Islam Website

MTO Islam Website

Muslimske menn og kvinner, troende menn og kvinner, som viser fromhet, og er standhaftige, sannferdige, tålmodige, ydmyke, gir almisser, holder fasten, holder sitt kjønnsliv i tømme, og som stadig har Gud i sitt hjerte, for dem har Gud rede tilgivelse og en stor belønning.(35)
Det sømmer seg ikke for en troende mann eller kvinne, når Gud og Hans sendebud har truffet avgjørelse i en sak, å ha fritt valg i denne saken. Den som ikke adlyder Gud og Hans sendebud, er klart på vidvanke.(36)


Koran, 33:35-36

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!