Sannheten om Hijab

Hva er Hijab?

Hijab er et av de mest diskuterte og kommenterte aspektene ved Islam. Men hva betyr egentlig ordet Hijab? I drøftingen av et slikt emne, er man nødt til først å se på ordets opphav og ordets forskjellige avledninger. På arabisk kan hijaba bety forskjellige ting: slør, seksjon, deling eller atskillelse. Men den vanligste betydningen av hijab i dag er sløret som brukes av kvinner som en slags hodebekledning. Likevel, betydningen av hijab viser til noe langt mer enn bare til en kvinnes tildekning og bekledning. Den virkelige (og indre) betydningen av hijab eller kvinnens tildekning må bli riktig vurdert og forstått.

Som nevnt ovenfor, har ordet hijab forskjellige betydninger og kan vurderes utifra flere dimensjoner:

            1- Hijab som uvitenhetens slør som dekker over sannhet
            2- Hijab som et spirituelt skjold eller som en spirituell beskyttelse
            3- Hijab som kvinners bekledning

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!