Islam

Himlene og Jorden

Ordet "Islam" stammer fra ordet "Salam" som betyr "fred" og "overgivelse" til Gud (Allah). Ordet "Allah" betyr "Gud", men ikke en gud, fordi den eneste skaperen er Gud.1

Profeten Mohammad (fvmh) har gitt oss opplæringer i å erkjenne Gud gjennom selverkjennelse. For å oppnå denne erkjennelsen må man oppdage og akseptere eksistensens sanne enhet (Tawheed) som styrer hele eksistensen.

"Tawheed refererer til et prinsipp som forklarer at alt som eksisterer har en allsidig forhold til hverandre, noe som danner en absolutt helhet. Denne helheten er skapt av Skaperen som blir kalt Allah hos muslimer og God på latinsk."2

Det er gjennom "overgivelse" for den absolutte viten i eksistensen at ens handlinger blir bygget på visdom, og ikke på uvitenhet, overtro eller blind tillit. Dessverre er det mange som tror at "overgivelse" betyr å krype for en annen. Dette er galt, siden det er blind tillit, uten den verdigheten Gud har tilkjent mennesket.

Følgende sitat fra Amir-al Mo’menin Ali, menneskenes ledestjerne, bekrefter denne hellige sannheten:

Islam betyr overgivelse, og overgivelse betyr å være fokusert og stabil i Eksistensens virkelighet 3

Overgivelse er islams livsnerve på grunn av den dynamiske utviklingen og endringen som finner sted i dypet av den troendes hjertet, hvor alle splittelsens og dualismens grenser slutter å eksistere. I denne oppriktighetstilstanden blir den troende vitne til Guds enhet (Tawheed). Bekreftelsen er ikke bare verbal, men den troendes kropp, sinn og hjerte – hele hans væren – må resonnere med den enhetlige Guds nærvær.

I en slik renselsestilstand stømmer viten fra Saliks hjertet til hans tale, og han vil oppleve det ingen har sett, hørt, er vært inderlig vitne for. Og virkeligheten av attributenes manifestasjon blir krystalklar for ham. Når Gud vil gi ro og fred til sin tjener, lyser Han hans hjerte, og i hans indre reise vil Han oppfylle hans ønske, omgir ham med sin velsignelse, og hjelper ham via hans indre krefter. 4


_____________________________
Referanser:
1- Houston Smith, World's Religions (Harper San Francisco, 1986) p.146
2- Robert Dickson Crane, Understanding Islam: Perils and Prospects, Lecture-Part II. p.7
3- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (M.T.O. Publications®, Riverside CA, 2002) p.166
4- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) p.4

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!