Prinsipper i Islam
Himlene og Jorden

Islams budskap er presentert i religionens fem primære prinsipper (Usool-ud Din /Osool-e Din).

 • Guds enhet (Tawheed)

 • Erkjenne profeten Mohammad (Nabovvat/ Nubuwwah)

 • Gjenopplivelse (Ma’ad)

 • Balanse og likevekt (Adl)

 • Spirituell veiledning (Imamat/Imamah)

Religionens fem primære prinsipper ligger i disiplin og bestrebelse. Erkjennelsen av Islams hellige prinsipper etterfølges av religionens sekundære prinsipper (Furoo-ed Din/ Foroo-e Din), dvs. praktisering av erkjennelsen.

 • Salat --- "Bønn" – gjennomføre fem daglige bønner
 • Sawm --- "Faste" – faste i Ramadan
 • Khums --- "En femtedel" – gi en femtedel av ressursene sine for veldelighet
 • Zakat --- "Tazkieh"- renselse av både atferd, og eiendeler (ved å gi dem bort til de fattige)
 • Hajj --- " pilegrimsreise "
 • Jihad --- "Bestrebelse" – Streve for å oppnå erkjennelsen
 • Amr-Bil-Ma'roof, Nahya-Anil-Munkar – følge eksistensens absolutte viten, unngå uvitenhet

Sufier har snakket om tre sider av Islams lære. Hazrat Jalaleddin Ali Mir Abolfazl Angha refererer til et av utsagnene fra Sheikh Najmeddin Kobra i denne forbindelsen:

"Sufismen innebærer tre trinn: "Shari’at" (tradisjon), "tarighat" (hjertets/sjelens vei), og "haghighat" (sannheten). Han sa: "Shari’at" er som en båt, "tarighat" er som havet, og "haghighat" er perlene på havbunnen. Så, den som ønsker seg perler, kommer seg opp i båten og reiser på havet for å skaffe seg perler. Så, den første en Salek (søkeren av sannhet) plikter å gjøre er Sahri’at. Sahri’at er det Gud og Hans profet har angitt om renselse, som blant annet faste, veldelighet, pilegrimsreise, avholdenhet, og andre forpliktelser som er forskrevet i henhold til deres eksisterende virkelighet. Tarighat gjennomføres ved hjelp av renselse og avholdenhet og det som fører oss nærmere til Gud som f.eks. det å være uavhengig av posisjon og status. Haghighat er å oppnå målet og være vitne til Det Hellige Lyset " 1.

Amir-al-Mo’menin Ali (fvmh) har sagt: "Shari’at er å tjene Ham med visshet og sikkerhet; Tarighat er tilstedeværelse i Ham med visshet og sikkerhet; Haghighat er å vitne Ham med visshet og sikkerhet." Det å tjene Gud er shari’at, det å nærme seg Gud er tarighat, og det å komme i Enhet med Gud er haghighat."1

Alle Islams sekundære prinsipper innebærer faktisk disse tre trinn. For eksempel det å faste innebærer i Shari’at å holde seg unna mat og drikke, og i Tarighat å holde seg unna fantasier og forstyrrende tanker og fullstendig hengivenhet til kjærligheten til Gud. Pilegrimsreise i Shari’at betyr å reise til Allah sitt Hus (i Mekka), i Tarighat betyr det å vitne tilstedeværelsen av Allah, og i Haghighat betyr det fullstendig overgivelse til Allah.

"Når Salek (sannhetssøkeren) har fullstendig gjennomført det ovennevnte tre trinn, oppnår han sin høyeste posisjon i hengivelse; hans ord og handling blir styrket av Hellig Lys, og han blir velsignet slik Herren har lovet." 3

"Gud er de troendes beskytter og leder. Han fører dem fra mørket til lyset. " Den hellige Koranen (2:257)


_____________________________
Referanser:
1. Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, M.T.O. Shahmaghsoudi Publication®, Verdugo City, CA, USA, 1991.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!