אסלאם

אסלאם התחיל בעשורים הראשונים של המאה 7 כהאחרון בשורה של המשפחה אברהמיק של מסרתות שהתגלו. ההודעה של אסלאם התגלה לנביא מוחמד ( שלום עליו ) יותר מ1400 שנים שעבר. הקוראן הקדוש הוא המלה שעוררה השראה של אלוהים, שנדבר דרל הנביא מוחמד.

המלה אסלאם בא מסאלאם שמשמעותו הוא " שלום " וכניעות " לאללאה. משמעותו של אללאה בצורה מילולית היא " האלוהים ". לא אלוהים אחד, כדי שיש רק אלוהים אחד: האלוהים.(1)

הנביא מוחמד ( שלום עליו ) נתן דירקטיבות אך אחד יכול להכיר את עצמו האמיתי שמוביל להכיר את האלוהים. כדי להשיג מצב כזה, אחד צריך להכיר ולהיות נכנע לעקרון האמיתי של אחדות " טוהיד ) ששולט על כל הקיום.

" טוהיד מתיחס עם העקרון שכל דבר בעולם הוא קשור לכל דבר אחר בשלמות עקבי, ואחדות זו היא התוצאה הבלתי נמנע של אחדות האולטימטיבי, הבורא של הכל, שמוסלמים קוראים אללאה והנוצרים קוראים לו גוד.(2)

זה דרך כניעות שפעולותו של אחד הם בנוים על ידע וחוכמה, ולא על חסר ידע, אמונה תפלה, או אמונה עורת. לצערנו, מספר רב של אנשים חושבים שכניעות היא להיות כנועים למישהו. זה לא אמת וזה אמונה עורת. כך זה לא ערך בן אדם שאלוהים הסמיך.

מילי עמיר – על – מואמנין עלי, מדריך אור של האנושות, מעיר את המטרה הקדושה והאמתית הזו.

אסלאם הוא כניעות, וכניעות הוא יציבות וקביעות במציאות האמתית של הקיום. (3)

כניעות הוא ויטליות האסלאם בגלל האבולוציה ומהפכה הדנמי שקרה ממרכז לב איש בעל אמונה,במקום זה כל גבולי הפרדה ודואליות מספקים את קיומם ואחדות האל ( טוהיד ) שהוא עקרון הראשון של אסלאם מראה את עצמו.

במצב טהור זה, נחלי ידע יזרמו מלב הסאלק לשפתיו, והוא ארה משהעין אף פעם לא ראה, ולא האוזן שמע, ולא לב של אף איש היה עד ראייה, והוא ידע בברור את מציאות האינדיקציות של האטריבוטים. בכל עת שהאל רוצה את סעד משרתו, הוא אפתך את עין ללבו, ובסולוק ( מסע ), הוא אמלא את את פקודותיו ואעתף אותו בברכות עם חסד, ועם רחבות לב יחזיק וידריך אותו.(4)


_____________________________
 התיחסות
1- Houston Smith, World's Religions (Harper San Francisco, 1986) p.146
2- Robert Dickson Crane, Understanding Islam: Perils and Prospects, Lecture-Part II. p.7
3- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Theory "I" (M.T.O. Publications®, Riverside CA, 2002) p.166
4- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) p.4

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!