סאלאט ( תפלה יומית ) 

" האינדיבידואל שמתפלל הוא דופק על דלת השמימי, ותדע שהדלת ייפתח לאיש שדופק.  
 הנביא מוחמד ( שלום עליו )

" תפלת שקיעת השמש פזור הזרע, תפלת הערב הוא גידול השורשים בחשכה ובהסתרה, תפלת הבקר הוא הופעת נץ הראשון מהאדמה, תפלת הצהרים הוא גידול הענפים והעלים, ותפלת אחר הצהרים הוא פרי עץ הדבקות ונאמר שכל אחד שלא מתפלל בזמן זה הוא הביא אי צדק למשמפחתו וקרובי משפחתו".(1)  

 סאלאט או תפלה הוא אחד מהקומפוננטיםהידועים ביותר של אסלאם ולימודי הנביא של אסלאם, האזרת מוחמד ( שלום עליו). בספר אל – סאלאט,מולאנה – אל מואזאם האזרת שאה מאגסוד סאדג אנגה אומר:

 או אהוב, עקרונות הדת הם קיימים עם חינוך ומאמץ. אחרי הכרה עקרונות האסלאם, חובה ראשונה היא תפלה, בזמן התפלה כל דבר מוכר נעשה. תפלה היא מציאות היתנהגות הטובה של איש בעל אמונה, וזה חשוב לשינוי צורת נשמה הבשרי לנשמה השמימי כך שהוא יהיה בעל ערך לברכות האל.

  חשיבות התפלה הוא כל כך גדל ששמו הוא עמוד הדת,ובמציאות הוא סימן אסלאם ואמונה.( 2 )


_____________________________
 התיחסות
1. Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Salât, the reality of Prayer in Islam, M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Riverside, CA, USA, 1998, p.20.
2. Ibid, p.1.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!