עקרונות אסלאם
עקרונות הבסיסיים וסקונדרים

הודעה האסלאם מוצג בחמש עקרונות בסיסיים של הדת ( אוסול – ודדין – אוססול- א –דין

 • אחדות האל ( טוהיד )

 • נבואה מוחמד ( נאבוות – נובווואה )

 • תחיה ( מא'אד )

 • שיווי וצדק ( אדל )

 • מדריך רוחני ( אימאם – ימאמאה )

חמש העקרונות הבסיסיים של הדת הם בחינוך ומאמץ. אחרי הכרה העקרונות הקדושים של אסלאם, עוקבים העקרונות הסקונדרים של הדת,( פורו – אדדין – פורו – א דדין), כך כל שמוכר יהיה בפעולה.

 • סאלאט---" תפלה " לבצע את חמש התפלות ביום.
 • סאום-----" לצום " – לצום בזמנו של ראמאדאן
 • חומס-----" חמישי אחד "----לתת חמישי אחד של משאבים למטרות טובות
 • זאקקאת-----טאזקיה----" טהר " אחד את עצמו, פעולות, ועשר ( לתת לעני )
 • האג'-----" צלינות " מעשה הצלינות
 • ג'יהאד---- " מאמץ " מאמץ להשיג הכרה
 • אמר-ביל-מא'רוף, נאהיא- אניל-מונקאר – להינות את הידע, ולמנע חסר ידע

הסופים דיברו על פי שלושה משמעותו של אסלאם. האזרת ג'אלאלדדין עלי מיר אבולפזל אנגה, בקשר לפתגם שנאמר על ידי שיח' נאג'מדדין קוברה אמר: " סופיות כלל שלושה שלבים: שאריאט ( מסרת ), טאריג'אט ( דרך הלב ), והאג'יג'אט ( שלב הלב ). שאריאט הוא כהאנייה, וטאריג'אט כהים והאג'יג'אט כהאוצר, לכן, מי שלא יהיה שרצה להשיג את האוצר, צריך לעלות על האנייה, לשיט את הים, ולהשיג את האוצר".

" סופיות כלל שלושה שלבים: שאריאט ( מסרת ), טאריג'אט ( דרך הלב ), והאג'יג'אט ( שלב הלב ). שאריאט הוא כהאנייה, וטאריג'אט כהים והאג'יג'אט כהאוצר, לכן, מי שלא יהיה שרצה להשיג את האוצר, צריך לעלות על האנייה, לשיט את הים, ולהשיג את האוצר". הוא שלא שומע לסדר זה לא ישיג, כך החובה הראשונה של הסאלק ( מחפש אמת ) הוא שאריאט. שאריאט הוא דבקות למה שאלוהים והנביא שלו ( שלום עליו ) ומעריציו אמרו כהתנקות, צום, צדקה, צלינות,להדיר אחד את עצמו מסגן, ותפקידים אחרים שניסמחו ונאסרו עם הסקם המציאות, וטאריגאט הוא עם טהור וכל שמקריב את אחד לאלוהים, ולעזוב רמה וספוק. אך האג'יג'אט זה להשיג את המטרה ולהיות כעד אור האלוהי.(1)

אכן, כל הפעולות כוללות שלושה משמעותים. לדוגמה, צם בשאריאט זה הנזרות מאוכל ומשתייה, וצם בטאריג'אט זה המנעות מכל האילוזיות של השכל ודבקות משלמת לאהבה של האל. צלינות בשאריאט הוא לבקר את בית של אללאה, בטאריג'אט זה להעיד את נוכחות של אללאה, ובהאג'יג'אט צלינות זה אניהילציה משלמת באללאה.

 

מתי שהסאלק ( מחפש האמת ) הוא כלו דבוק למה שנאמר לפני זה, הוא הגיע לדגרו הפסגה של דבקות ועבדות, מיליו ופעולותיו היתחזקו מאור האל, והוא יהיה מבורך. כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, " (1)

אלהים הוא מגן בעלי אמונה, מעמק החשכה הוא ינהיג אותם לאור " ( קוראן הקדוש 2 . 257 ).


_____________________________
 התיחסות
1. Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Rasa'el - Purification and Enlightenment of the Hearts, M.T.O. Shahmaghsoudi Publication®, Verdugo City, CA, USA, 1991.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!