A Salat egyéb szükséges spirituális elemei


A Zikren és a Szív jelenlétén felül, a Salat spirituális elemei közé tartoznak:

- Tudás (Tafaghoh) és az Elüvigyázatosság (Tafahom)
- Tisztelet (Ta'zim)
- Áhítat és Félelem (Heybat és Khauf)
- Remény (Reja)
- Alázat (Khoshu)


Tafaghooh (Tudás) és Tafahom (Elüvigyázatosság)

Az Istenhez és az Őhozzá imádkozó személynek teljes mértékben tisztában kell lennie az Imádság belsü jelentésével és Isten emlékezetével. Valamint ahogyan kiejti az Imádság szavait, figyelmét annak bonyolult jelentésére kell irányítania, hogy megértse azt.

Reza Imám (a béke benne lakozik) a következüket mondta: "Az Imádság a teljes odafigyelés, minden figyelem Neki köszönhetü." Azt is mondta még: "Az Imádság lemondás mindenrül, ami nem Isten, és figyelem a beleegyezéséhez."

Mohamed Próféta (a béke benne lakozik) szavai szerint a tudás jelentése: "A Tudás nem szerezhetü meg tanulással. A tudás a fény, amelyet Isten gyújt az Őt óhajtók szívében."


Ta'zim (tisztelet)

A Salat tisztelete a megismerés eredménye, amely a hívü abszolút jelenlétét jelenti a dicsüségben és Urának nagylelkűségében, ahol az Ő Mindenható Urának nagysága és dicsüsége veszi körül saját létezését.

A Szent Korán megállapítja: "Ezért higgy Istenben és az Ő Küldöttében és a Fényben, amelyre vezet Bennünket." (64:8)


Heybat és Khauf (Áhítat és Félelem)

Az Áhítat és a Félelem Isten nagyságáról tesznek tanúbizonyságot.

A Mindenható Isten ezt mondta: "Azok, akik valóban félik Istent, Hívei közül, azok birtokában vannak a Tudásnak." (Szent Korán 35:28)

Ez azt jelenti, hogy bölcs az, aki alázattal viselkedik Isten jelenlétében. Ugyanakkor a tudatlan és a közönséges ember odaadása mentes a tudástól és az ismerettül. Nincsenek spirituális értékei. A nem hívü ember imája értéktelen, mert nem ismerheti meg a Mindenható Istent, noha igényelheti az Iszlám hitet.

Közismert, hogy a Szentek (a béke benne lakozik) legtöbbjének arcán látható volt az áhítat színe, amikor mosakodtak az imádságra készülüdve. Amikor errül kérdezték üket, így feleltek: "Bárki, aki ismeri Őt, akihez imádkozik, hasonló áhítatba kerül." Ez az alázat tökéletes állapota, amely a tudáson és a megtapasztaláson alapul. Ez az alázat csúcsa, minden bizonnyal tudással és tapasztalattal."

Ők azok az egyének, akik megtapasztalhatják Isten nagyságát és az elnyert szeretet és szabadság elvesztésének félelmében élnek.


Reja (Remény)

A Remény tudás minden bizonnyal Isten nagylelkűségénül és kegyelmébül, és könyörületességébül, kegyébül és nagylelkűsűgébül. Isten ajándéka és áldása.

Hazrat Ali-ibn Abutaleb (a béke benne lakozik) ezt mondta: "A Remény a szív közelsége az Alkotó jóindulatához és annak öröme a Vele való egység ígérete."


Khoshu (Alázat)

Zolnoun-al Mesri azt mondta: "A Szufi nap mint nap alázatosabbá válik, így minden órában közelebb kerül a Szeretetthez." Bárkinek a szívében is van jelen, az elszakad a külvilágtól és elméjének erüit és érzékeit nem zavarják felesleges cselekedetek az Imádság alatt.


_____________________________
Referenciák:
- Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Salat, the reality of Prayer in Islam, M.T.O. Shahmaghsoudi Publication®, Riverside, CA, USA, 1998, pp 5-8.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!