Verkligheten om hijab

Vad är hijab?

Hijab är en av de mest diskuterade och kommenterade aspekterna av islam. Men vad betyder ordet hijab egentligen? För att ta itu med en sådan fråga måste man först titta på ordet hijabs ursprung och dess härledningar för att försöka förstå. På arabiska betyder hijaba ordagrant en gardin, slöja, skiljevägg eller separation, och den vanligaste och mest populära förståelsen för hijab idag är slöjan beträffande kvinnors påklädning. Dock är hijabs innebörd mycket mer omfattande och är inte begränsad till kvinnors klädsel. Den verkliga innebörden av hijab eller täcka måste ses över och förstås.

Ordet hijab har olika betydelser och kan granskas ur flera dimensioner enligt följande:

            1 - Hijab som okunnighetens slöja som täcker sanningen
            2 - Hijab som en andlig sköld eller täckmedel
            3 - Hijab som kvinnors klädsel

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!