Salat (Dalig bön)

"En person som ber knackar på den himmelska porten, och sannerligen skall den öppnas för den som knackar."
Profeten Muhammed (frid vare med honom)

"Solnedgångsbönen är att så ett frö, kvällsbönen är dess rötter som växer i mörker och gömslen, morgonbönen är när den första knoppen sticker upp ur marken, middagsbönen är dess grenar och löv som växer, eftermiddagsbönen skördar frukten av tillgivenhetens träd och det är sagt att den som försummar sin eftermiddagsbön, orsakar orättfärdighet för sig själv och sin släkt." 1

Salat eller bön är en av islams viktigaste fundament och islams profets läror, Hazrat Muhammed (frid vare med honom). I avhandlingen Al-Salat, säger Molana-al-Moazam Hazrat Shah Maghsoud Sadegh Angha:

"O älskade; religionens principer ligger i disciplin och möda. Efter kunskap om islams heliga principer, är den första plikten bönen, i vilken det som har insetts i dessa principer skall tillämpas. Bön är det lämpliga uppförandets verklighet för den troende och det är nödvändigt för omvandlingen av den sinnliga själen till en gudomlig själ så att den må bli värdig att ta emot den allsmäktiges välsignelse.

Bönens betydelse och storslagenhet är av sådan omfattning att bönen kallas "religionens pelare", och i verkligheten är den islams och troslärans kännetecken." 2


_____________________________
Referenser:
1. Sadegh ANGHA, Hazrat Shah Maghsoud, Al-Salât, the reality of Prayer in Islam, M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Riverside, CA, USA, 1998, p.20.
2. Ibid, p.1.

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!