Böjtölés

A Böjtölés egyike az Iszlám másodlagos elveinek (Furoo-ed-Din). A Szent Korán a következü verseket és mondásokra hivatkozik a böjtre és a Ramadán hónapjára vonatkozóan:

"A Ramadan hónap, amikor a Korán mint útmutatás küldetett le az emberek számára, s nyilatkoztatott ki az útmutatás és a megkülönböztetés nyilvánvaló bizonyítékai gyanánt." (2:185)

"Ti hívük! Elüíratott nektek a böjtölés, amiként elüíratott azoknak, akik elüttetek éltek. Talán óvakodók lesztek." (2:183)

A Ramadán a megtisztulás, az önfegyelem és az imádság hónapja Isten emlékének tsiztelegvén. Ez az a hónap, amely során a Szent Koránt megtalálta Isten Mohamed Prófétának (a béke legyen vele).

Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha,az M.T.O. Shah Maghsoudi® Iszlám Szufizmus Iskolájának jelenlegi mestere, tanításaiban megvilágosította a Ramadán spirituális jelentését és a böjtölés valóságát. A "Ramada" ( رَمَضَ) ) szó jelentése kiszikkadt földterület, amely iszonyú hüséggel és szárassággal párosul. Olyan földterület, amely erüsen kiszáradt és szomjúhozik, amelynek felszíne erüsen berepedezett, és amelynek felülete kezd beomlani, s ezáltal tál alakú bemélyedéseket hagyva maga után a felszínen. A felszín szomjúhozik a tiszta és életet adó esüre, amely kioltja a szomjúságot.

Mindezek képviselik az üszinte igazát keresü testének és lelkének sóvárgását a Ramadán hónap alatt. Az igazát keresü szomjúságában és sóvárgásában kerüli és hátat fordít a földi gyönyöröknek. Magányában szívének Életforrásához fordul, s várja a tudás és a szeretet beáramlását szívének forrásából.

A böjtölés szó arabul "Sawm". A "Sawm" szó jelentése "éhbél". Így nevezték el, mert az éhbél a vastagbél egy része, amely nem raktároz táplálékot és a halál után is üres. Tehát ez a bélszakasz tiszta és mentes mindennemű "hulladéktól". Az "éhbél" szó a latin "jejunus" szóból származik, amelynek jelentése üres.

A böjtölü személy (Sau’em) képviseli azt az egyént, amely keresztül megy a megtisztulás folyamatán. Ezeken a napokon nemcsak az ételnek, italnak és más apró örömöknek fordítanak hátat, de kerülik a vágyakat, a negatív gondolatokat, a nehéz érzéseket, lealacsonyító jelzüket és minden szükségtelen szót vagy tettet, amelyek a teljes rendszer megtisztulását gátolják. 

Az emberi lét megtisztulása minden tényezüktül mind fizikai, a mentális, az érzelmi és spirituális szinten is, a szükséges egyensúly és harmónia megteremtését eredményezi, amely által az kapcsolódik a lét esszenciájához a benne lévü Életforrás által. Ez az, amikor a Szeretett Szeretete meggyújtja a szívünkben a szeretet lángját.[i] 

Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Pir Oveyssi,Al-Rasa’el című tanulmányában írja a következüket a Megtisztulásról és a Szív Megvilágosodásáról[ii]:

"A böjtölés a Shari’at (a Törvény) szerint az étel és az ital megvonása, míg a Tarigh’at (az Ösvény) szerint tartózkodás az elme illúzióitól, és az Úr szeretetének való teljes alávetettség."

Ha megértjük a böjtölés valós jelentését, láthatóvá válik, hogy a böjtölés nem csak a Ramadmán Szent hónapjára korlátozódik. Az útját keresü táplálja a megtapasztalt szeretetet és a Ramadán hónapja alatt tanultakat, és azokat mint útmutatókat használja a saját növekedésére és fejlüdésére. Az útját keresü havi három napot szentel a böjtölésre egy év alatt.

_____________________________
Referenciák:
i. Hazrat Salaheddin Ali Nader Angha , Lectures, Pleasant Hill , CA , September 1992.
ii. Hazrat Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa’el-Purification and Enlightenment of the Hearts, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publication®, Tehran, 1975) p.5

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!