Az Istennel való Egység elve (Tawheed)
A Lét egyedülállóságának megerüsítése

Az egek és a föld Ura, és mindené, ami közöttük van, és a nap sugarának minden egyes pontjának. (37:5)

A Szent Korán ismételten emlegeti az Egyedülállóságot és az Egységet:

És a Te Istened az Egyetlen Isten. Nincs más isten, aki ennyire Hatalmas és a Könyörületes. (2:163)

Több mint 1400 évvel ezelütt az Iszlám Prófétája ezt nyilatkozta: "Bárki, aki megismeri önmagának igazságát, megismeri Istent." Önmagunk igazsága nem változtatja meg a sejtrendszert vagy a társadalmi feltételeinket, sem a mentális és érzelmi állapotainkat, amelyek állandóan változnak. A hívük Ura, Hazrat Ali (pbuh) azt mondta: "Az Egységet (Tawheed) úgy tapasztalhatjuk meg, hogy megszabadulunk a tisztátalanságoktól és a túlzó viselkedésformáktól."

Önmagunk igazsága a szilárd valóság, minden egyes emberi lét igaz személyisége. Az Iszlámban önmagunk igazsága, vagyis az "Én," egyenlü az Istenivel. Ez az, amiért az Iszlám hirdeti a Lét Egyedülállóságát. Az egység vagy az egyedülállóság kifejezése az Iszlám hit hirdetésében a következüképpen kerül kifejezésre:

"La-ilaha-il’Allah"
Nincs más, csak Isten

Ez az egység az alávetettség által érhetü el. Ez azt jelenti, hogy az egyén akarata beleolvad az Abszolút akaratába, ami által az egyén korlátai és határai lerombolódnak. Ez a teljes szabadság és szeretet állapota, amely a szufi mesterek írásai szerint fokozható.1

A hozzá való hűségben, a hívü megerüsíti Isten egyedüliségét az Igaz bölcsessége által. Ez a megerüsítés (shahadat) nem csak szóban kell, hogy megtörténjen, hanem a hívü teste, elméje, lelke és szíve – azaz egész emberi mivolta – kell, hogy igazolja az egyedüli Isten jelenlétét.2

"Közelebb vagyunk hozzá, mint (saját) juguláris ere". (50:16)

Minden Muszlin megerüsíti az Istennel való egységet (Tawheed), mint a hit elsüdleges elvét, amelyet az Isteni vezetés követ, az Isten által választott követek segítségével, akik közül Mohamed Próféta volt az utolsó. Az abszolút egység és Isten transzcendens mivoltának megerüsítése, valamint az, hogy Mohamedet választotta Követének, alkotják a shahadat-ot, a hit megvallását és minden egyes Muszlinok alapvetü krédóját.3


_____________________________
Referenciák:
1- Molana Salaheddin Ali Nader Angha, Sufism The Reality of Religion (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Washington D.C., 2000) p.14
2- Ibid.
3- Houston Smith, World's Religions (Harper San Francisco, 1986) p.146

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!