A Prófécia elve (Nabovvat/ Nubuwwah)
Mohamed próféciája (pbuh)

"Mohamed Isten követe."
(48:29)

A Hit Iszlám szerinti vállalásában, az egység elve szerint, második csupán az az állítás, miszerint Mohamed (pbuh) az Ő Prófétája.

"Tanúsítom, hogy nincs más, csak Isten"
"Tanúsítom, hogy Mohamed Isten Követe."

A parancs, hogy higgyünk Benne és engedelmeskedjünk Mohamed Prófétának, mint Isten követének, rendszeresen elrendeltetett.

"A Korán által, amely tele van Bölcsességgel, Te tényleg egyike vagy a Követeknek egy Egyenes Úton."
(36:2-4)

Bizony, akik hűségükkel Téged szolgálnak, azok nem tesznek mást, mint Allahot szolgálják hűségükkel. Allah Keze az ü kezeiken túl ér. Így bárki, aki megsérti esküjét, az a saját lelkét sérti meg, míg bárki, aki megfelel az Istennel kötött szövetségnek, Isten hamarosan hatalmas ajándékkal fogja jutalmazni."
(48:10)

Mohamed Prófétát leküldte, mint egyetemes Követet; a bölcsességét, a rossz hírek hozóját és mint Intüt, aki figyelmeztet bennünket. (25:56, 33:45, 34:28)

"Ó Próféta! - Íme, elküldtük Neked, mint bölcsességet [az igazsághoz], és mint a rossz hírek hozóját és mint figyelmeztetést." (33:45)

El kell Őt fogadni és meg kell Őt hallgatni azért, hogy "Ő elismételje Isten Jeleit, szentesítse azokat, és tanítsa azokat Bölcsességben és Szentségben" (3:164).

"Csakugyan, Isten kegyben részesítette a hívüket, amikor felemelt közülük egy apostolt maguk közé, hogy az közvetítse az Ő üzenetét közöttük, amely által azok tisztaságban növekedhettek, és részesei lehettek az isteni parancsnak, csakúgy, mint a bölcsességnek – jóllehet azelütt, nyilvánvalóan, elvesztek a hibáikban." (3:164)

A Szent Próféta az, aki meghív bennünket Isten kegyelmére és egy fényt nyújtó Lámpás, aki elvezeti az üt követüket és neki engedelmeskedüket a jóra:

"Ő az, aki meghív Istenhez az Ő akarata által és jelet ad a fény által."
(33:46)

"Mindazok, akik engedelmeskednek Allahnak és apostolának, hozzátartoznak azokhoz, akiket Allah, és a próféták kegyelme kísér. Az üszinte, a hiteles és az Egyenes; Ó! Mily’ csodálatos kapcsolat!" (4:69)

A Prófécia alapelve szerint Isten kiválasztott néhány egyént azokon keresztül, akikhez beszélt. Kinyilatkoztatás által, a kiválasztott személy Prófétává lesz, és Isten szócsövévé válik, aki kinyilatkoztatja az Ő Szavát és az Ő Akaratát az emberiség számára. Tisztaságának szintje oly’ magas, hogy Isten Szavát nem fertüzte meg az agyag, amelyen keresztülhatolt.

A Próféták és az ü Próféciáinak megléte Isten szeretetének, kegyelmének, megbocsátásának és szánalmának az egyértelmű jelei. A Próféták ismerik az Istenhez vezetü utat, és követniük kell azt. A Tanítványok belsüjükbe tekintenek az igazság keresése során. A Próféták a kutatásukat vizsgálják az igazság kereséséhez. Ahhoz, hogy megtalálhassuk az igazságot szívünkben egy Spirituális Vezetüre van szükségünk, akit önmagunkban kell keresnünk és aki ismeri az utat és elvezet bennünket az igazsághoz, és megérteti velünk az Isteni Kinyilatkoztatást idüben és helyben. Ezért követi a Prófécia elvét az Imámat elve.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!