A Spirituális Vezetü

"Egy napon, minden egyes embert a saját (megfelelü) Imámjával együtt fogunk hívni: azok, akik bizonyítékot szolgáltattak, elolvassák azt (örömmel), és azokkal egyáltalán nem fognak igazságtalanul bánni."
(17:71)

Mohamed Prófétával (pbuh) lezárult a Követek hosszú sora Isten számára, aki mindenrül tökéletes ismeretekkel rendelkezik. Ő a "Próféták Pecsétje" (33:40). Őt követüen nem lesz több próféta.

Ugyanakkor, Isten nem hagy bennünket vezetü nélkül. Minden korban van egy csalhatatlan Spirituális Vezetü vagy Imám, akire egyedül Isten bízhatja rá a hívük vezetését. Az Imámat leszállt a Próféta családján keresztül és az Imám, aki birtokában van annak az ezoterikus tudásnak, amelyet elüször Hazrat Ali, majd késübb leszármazottjai adtak tovább. Az Imámok megkapják Istentül az isteni fényt, hogy lehetüvé tegye számukra, hogy bennünket a sötétségbül a fény felé vezessenek.

"És biztosan akadnak a Szent Írás Emberei között olyanok, akik hisznek Allahban, a Neked és a Nekik való kinyilatkoztatásban köszönhetüen Allah felé mutatott alázatosságának; Ők nem fogják elárulni Allah Jeleit holmi szánalmas haszon reményében! Számukra ez egy adomány az Uruktól és Allah számon tartja azt." Szent Korán (3:199)

A Spirituális Vezetü legfübb feladata az, hogy a hívük számára lehetüvé tegye, hogy túllépjenek az Iszlám tanításainak látszólagos és külsü megnyilvánulásain annak valóságának keresése során. Az a hívü, aki üszintén aláveti magát az Imám vezetésének, Istent az önismeret útján fogja megismerni.

Mohamed Próféta (pbuh) a következüket mondta:

"Az, aki úgy hal meg, hogy nem ismeri korának imámját, hitetlenként hal meg."

Sadegh Imám (pbuh) szerint, a Spirituális Vezetü vagy Imám tiszta esszencia, akit Isten mutat be nekünk az Ő fénye által a hívü szívében. Ő a tiszta esszencia túl az idü és a hely határain. Ő mindenkor jelen van és Ő a hívü Útján a Fény, amely végigkíséri üt az útján.

A hívük Ura, Hazrat Ali (pbuh) a következüket mondta:

"A Hit a szívben úgy jelenik meg, mint egy fénysugár majd ahogyan a hit növekszik, úgy árad szét a fény"

A fénysugár a szívben az Élet Forrása: az ember valósága és az örök tudás kútja.1


_____________________________
Referenciák:
1- Molana Shah Maghsoud Sadegh Angha, Al-Rasa'el - Al-Salat, (M.T.O. Shahmaghsoudi Publications®, Tehran, 1975) pp.38

Bitte aktualisieren Sie Ihren Flash Player!